Efter mer än 10 år med Matverkstan på Upplands Motor,
har vi valt att koncentrera oss på vår verksamhet på Ultuna.

Vi lämnar över driften till Johan Helander/Infutura AB
som blir den nye krögaren på Upplands Motor
från måndagen 21 augusti 2017.

Vi vill passa på att tacka alla våra gäster för den tid som varit!